چاپ خبر
دبستان دخترانه شهید چمران1 یکشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴
مسابقه شماره ســـــه و چــــهار
1- پیامبر(ص)بعد از هجرت چندبار به حج رفتند و هرکدام از این حج ها چه نامیده شد ؟
2- باتوجه به حدیث مشهوری پیامبر(ص) دو چیز گرانبها برای ما گذاشته ,آن دو چیز کدامند ؟ همراه با متن حدیث
انتهای پیام/.