چاپ خبر
دبستان دخترانه شهید چمران1 یکشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۴
مســـابقه شــماره یکـــــ
1-اما حســین(ع) چندمین روز از ماه محرم وارد کربـــلا شدند؟
2-امام(ع) چه قسمتی از زمین کربلا را خریداری کردند و به مردم در این باره چه سفارشی کردند؟
3-در چندمین روز محـــرم این اتفاق واقع شد؟
انتهای پیام/.