چاپ خبر
دبستان دخترانه شهید چمران1 یکشنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۵
مسابقـــه علمی 9 تا 18
1- چرا موقع دویدن یا خندیدن شدید در ناحیه پهلو احساس گرفتگی می کنیم ؟
2- چرا صابون کف می کند ؟
3- چرا پیاز خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد ؟
4- چرا بعضی از ماهی ها الکتریسیته تولید می کنند ؟
5- چرا می گویند خربزه را با عسل نباید خورد و اگر بخوریم دچار دل درد می شویم؟
6- چرا بعضی اوقات هرچه آب می خوریم تشنگی برطرف نمی شود ؟
7- چرا بعضی از بادام ها تلخ هستند ؟
8- چرا در کلیه های انسان سنگ تشکیل می شود ؟
9- دیوار صوتی چیست و چگونه شکسته می شود ؟
10- در سیارات دیگر بارش چگونه است ؟
انتهای پیام/.