چاپ خبر
دبستان دخترانه شهید چمران1 سه‌شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۴
مسابقه شمـــاره 5 , 6 , 7 , 8
سوال شماره 5 : در کدام آیه به اوقات پنجگانه نماز اشاره شده است ؟معنی آیه را بنویسید
سوال شماره 6 : بهترین نوشیدنی و خوردنی که در قرآن نام برده شده , چه می باشد ؟
سوال شماره 7 : کدام پیامبر برای حمایت از حجاب و عفاف به شهادت رسیدند؟کدام پیامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟پیامبری که قومش به بهانه گیری معروف بودند چه نام دارد؟
سوال شماره 8 : آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد , کدام آیه می باشد ؟در چه موضوعی است ؟ معنی آن را بنویسید .
انتهای پیام/.